Black Friday Event


                 


                 더케이스타에서 특별한 기간에만 진행되는 

                 더욱 특별한 혜택을 담은 "Black Friday" 이벤트가 진행됩니다.


                 자세한 내용은 예약실로 문의 부탁드립니다.


                  문의 : 예약실 02)2602-3300